Kliimamuutus on probleem, mis mõjutab meie kõigi käitumist, tahame seda või mitte.

Olli Niemi
Äritegevuse arendusdirektor, NCC Rakennus Oy
Multicomfort banner

Multi-Comfort maja on tervik, mille puhul ei tehta järeleandmisi mugavuse ega energiatõhususe osas

See on ka majanduslikult tasuv lahendus: ehitusfaasis tehtud investeeringud tasuvad end ära energia kokkuhoiu kaudu ja ka maja ise peab kaua vastu. Selles majas valitseb alati täiuslik sisekliima, kus temperatuur ja niiskus on hubasust silmas pidades optimaalsel tasemel terve aasta läbi. Energiasäästlikud konstruktsioonilised lahendused põhinevad tõhusal soojusisolatsioonil ja selle õhutihedusel. Õigesti planeeritud ja paigaldatud soojusisolatsioon ning piirde õhutihedus väldib niiskuse pääsemist konstruktsioonidesse. See vähendab oluliselt nende kahjustumise ohtu. Samas säilib maja edasimüügiväärtus, kui Te kunagi seda müüa soovite.


Olgu siinkohal välja toodud mõned elamusmugavust tõstvad lisaväärtused:

  • piirete hea heliisolatsioonivõime;
  • sammumüra heli summutav vahelae lahendus;
  • järelkõla puudumine;
  • toimivad ja pikaealised konstruktsioonid;
  • märgade ruumide lahendused;
  • tuleohutud lahendused.

Multi-Comfort

Multi-Comfort on kontseptsioon energiatõhusast ehitamisest, mis pakub praktilisi võimalusi ja näiteid energiatõhusa hoone ehitamiseks.

Neilt lehekülgedelt leiate selgitusi, miks tasub ehitada energiatõhus maja. Põhjused on nii ökoloogilised kui ka majanduslikud, lisaks ka mugavus.

MCH