vastuuvapaus banner

Tehnilise informatsiooni kasutusõigused

Meie lehel esitatud informatsiooni kasutamine ning paljundamine on lubatud ainult Saint-Gobain Ehitustooted AS koostööpartneritele ja tingimusel, et nende kopeerimisel viidatakse algallikale. gyproc.ee lehel esitatud konstruktsioonid, sõlmlahendused, joonised ja tööoperatsioonide kirjeldused on üldistava ja soovitusliku iseloomuga ning mõeldud arhitekti ja ehitaja töö hõlbustamiseks.

Vastutus igasse konkreetsesse hoonesse sobivate toodete ja lahenduste valiku eest sõltuvalt selle eripärast ning kasutusotstarbest lasub täielikult arhitektil. Saint-Gobain Ehitustooted AS ei võta endale vastutust arhitekti tehtud otsuste ega ehitaja teostatud tööde kvaliteedi eest.

Kui siin sisalduv tehniline informatsioon ei ole kasutajale üheselt mõistetav ja tekitab küsimusi, palume konsulteerida Saint-Gobain Ehitustooted AS esindajatega enne projekteerimise alustamist või tööoperatsioonide läbiviimist.