EPD

Gyproc-toodete mõju ümbritsevale keskkonnale

Gyproc on lasknud hinnata oma põhitoodete mõju keskonnale kogu toote tootmis- ja kasutusaja vältel. Toodete mõju ümbritsevale keskonnale ja EPD (Environmental Product Declaration) keskonnadeklaratsioonid on väljastatud GN 13 Standardkipsplaadile; GEK 13 Tugevdatud plaadile; Glasroc GHS 9 Storm tuuletõkkeplaadile; Gyptone laemoodulitele ning Gyptone BIG akustilistele kipsplaatidele. EPD keskonnamõju hinnang on tehtud kooskõlas EN 15804 ja ISO 14040 standarditega.