Bladerunner_palkki

Gyproc BladeRunner Magnetnuga

BladeRunner on täiesti uus meetod kipsplaatide ohutuks, puhtaks ja kiireks lõikamiseks. Gyproc Tools on loonud BladeRunner magnetnoa suurepäraseks alternatiiviks kipsplaadi „traditsioonilistele” lõikamisele vaibanoaga.

BladeRunneri unikaalne disain võimaldab lõigata kipsplaati samaaegselt mõlemalt poolt, vähendades sel moel oluliselt tööks kuluvat aega.

BladeRunner magnetnuga võimaldab sooritada lisaks tavapärasele sirglõikele ka kaarjaid ja nurklõikeid.

 

Kiirus

Bladerunner

BladeRunner magnetnoa kasutamisel surutakse tööriista pealmine osa vastu lõigatavat kipsplaati nii, et plaat jääb noa kahe poole vahele. Noa distantsjalad sulguvad automaatselt. Tugeva magnetjõu mõjul järgib noa alumine osa ülemise osa liikumist. Magnetnoa ketasterad lõikavad kipsplaati optimaalse sügavusega samaaegselt selle mõlemalt poolt.

Peale lõike sooritamist on kipsplaat kergesti murtav, serv jääb täpne, puhas ja sile.

 

Ohutus

Tapaturma

Unikaalne ketasterade süsteem aitab kasutajal ära hoida töö käigus tekkida võivaid vigastusi.


Kuidas Bladerunnerit kasutada

Hoia magnetnuga tugevasti tema ülemisest osast ja jälgi, et lõigatav kipsplaat jääks noa poolte vahele. BladeRunnerit lükates sulguvad noa distantsjalad automaatselt, vabastades terad. Hoia BladeRunner kindlalt vastu lõigatavat pinda – väldi noa tõstmist plaadi pinnalt lõike alguses ja lõpus.

Mõõdulindi kasutamine
Magnetnoal on spetsiaalsed pilud mõõdulindi otsa fikseerimiseks. Fikseeri mõõdulindi ots magnetnoal. Tõmba lint soovitud lõike laiuses välja, teise käega positsioneeri lint kipsplaadi serval. Lõika plaat juhtides nuga paralleelselt plaadi servaga sinu valitud kaugusel.

Kipsplaadi murdmine pärast lõiget
Puhta lõikejoone saavutamiseks paiguta lõigatud kipsplaat alumiste plaatide suhtes nii, et lõikejoon jääks ülejäänud kipsplaadi paki servaga tasa. Hoia mõlema käega tugevalt plaadi servast ning murra tugeva sujuva liigutusega alla, siis tagasi üles.

 

Bladerunner_tyostovaiheet

Erikujulised lõiked

Nurklõiked

Märgi lõigatav nurk plaadile. Võta BladeRunner ja lõika mööda joont, kasutades magnetnoa ninas asuvat sihikut. Jõudes märgitud ristjooneni, pööra BladeRunner plaadilt tõstmata uuele suunale. Pöördepunktina arvesta noa seljal oleva sinise nupu tsentrit või küljel asuvat mõõdulindi pilu keskpunkti. Vii nurklõige lõpuni ja murra plaat.

Kaarjad lõiked

Määra kaare keskpunkt plaadi serval. Aseta mõõdulint BladeRunneri külgmisesse lindiavasse ja fikseeri soovitav raadius. Arvesta, et noa külgmine lindiava on lõiketerast 2 cm kaugusel. Teosta lõige magnetnuga kordagi tõstmata. Murdmise lihtsustamiseks võib eemaldatava plaadiosa jagada abilõigetega sektoriteks.

 

 

Bladerunner_muodot

Terad

Ühe komplekti teradega saab lõigata kuni 1400 jm Gyproc GN13 Standardkipsplaati, mis on vajalik kogus ca kolme eramaja ehitamiseks.

BladeRunner magnetnoa ketasterad on saadaval komplektidena 6 tk või 12 tk pakis.

 

 

Bladerunner_teranvaihto