Vaheseinte liitumine põrandate ja vahelagedega

 Sisu kirjeldus

EI tuleklass

REI tuleklass Helipidavus
      R'w
Sammumüra
    L'w n,w
Joonise tähis
Vaheseina liitumine karkasspõrandaga     40 78 3.4.51.109a
Vaheseina liitumine karkasspõrandaga     48 78 3.4.51.109b
Vaheseina liitumine karkasspõrandaga     44 78 3.4.51.109c
Vaheseina liitumine karkasspõrandaga     52-55 58 3.4.51.110a
Vaheseina liitumine karkasspõrandaga     44 68 3.4.51.110b
Vaheseina liitumine karkasspõrandaga     48 63 3.4.51.110c
Sõlm - välissein ja vahelagi 60 60 55 53-58 3.4.51.201a
Sõlm - välissein ja vahelagi 60 60 55 53-58 3.4.51.202a
Sõlm - välissein ja vahelagi 60 60 55 53-58 3.4.51.203a
Sõlm - vahelagi ja vahesein 60 60 55 53 3.4.51.204a
Sõlm - vahelagi ja vahesein 60 60 55 53-58 3.4.51.205a