Välisseinte sõlmjoonised

 Sisu kirjeldus Joonise tähis
Puitkarkass välissein vundamendil 3.3.51.205a
Puitkarkass väissein vundamendil 3.3.51.206a
Sõlm - välissein ja vahelagi 3.3.51.218a
Puitkarkass välisseina nurk 3.3.51.224a
Puitkarkass välisseina nurk 3.3.51.224b
Aken puitkarkassiga välisseinas. Püstlõige 3.3.51.241a
Aken kivivoodriga puitkarkass välisseinas. Horisontaallõige 3.3.51.241b
Aken puitkarkassiga välisseinas. Püstlõige 3.3.51.246a
Aken puitkarkassiga välisseinas. Horisontaallõige 3.3.51.246b