Kontakt
 
Kontakt
Võtke meiega ühendust

Sa oled siin

Talad ja postid

Terastalad ja postid

Kandvad vahelaed TCA terastaladel

Konstruktsiooni kirjeldus

Kandvad vahe- või katuslagede konstruktsioonid mis on ehitatud terataladele

Eelised

Metallkarkassidele ehitatud konstruktsioon, mis on ideaalne lahendus hoonetesse milled konstruktsioon nõuab mittepõlevate materjalide kasutamist.

Gyproc TCA 1

Talalaed

Kandvad karkassid ja talad

Vahelaed teraskarkassil

Puittalad ja postid

Kandvad vahelaed puitkarkassil

Konstruktsiooni kirjeldus

Kandvad vahe- või katuslaegede konstruktsioonid mis on ehitatud puitkarkassidele

Eelised

Traditsiooniline lahendus uutesse või renoveeritavatesse puitkarkasshoonetesse.

Vahelaed puitkarkassil