Kontakt
 
Kontakt
Võtke meiega ühendust

Sa oled siin

Niisked ruumid ja vannitoad

Kipsplaadist niisked ruumid

Niiskete ruumide seinakonstruktsioonide ehitamiseks kasutatakse spetsiaalseid Gyproc GRI 13 Vannitoaplaate, mis oma tugevuselt vastavad GEK 13 plaatidele, kuid on vee imavuse minimiseerimiseks impregneeritud. Erilise impregneeraine tõttu on GRI 13 kipsplaadid oma värvuselt sinakad. Niiskete ruumide põrandates võib kasutada Gyproc GL 15 põrandaplaate, mis paigaldatakse põrandakonstruktsiooni kahes kihis. Eriti suure niiskusega ruumides soovitame kasutada Glasroc komposiitplaate GHI 13 või GHI 15.
Niiskete ruumide seinakonstruktsiooni karkassipostide samm oleneb kasutatavatest plaaditüüpidest ning nende kihtide arvust.
  
 
 

KARKASSI SAMM

 

≤ 600mm

≤ 400mm

≤ 300mm

2x Gyproc GRI 13 Vannioaplaat

1x Gyproc GRI 13 Vannitoaplaat

1x Glasroc GHI 13

2x Glasroc GHI 13

1x Glasroc GHI 15

 

2x Gyproc GEK 13

1x Gyproc GEK 13

 
 

Karkassipostide min mõõdud on teraskarkasside puhul 66x37 mm, ning puitkarkassi puhul 66x42 mm. Karkassivöö paigaldatakse alati nii, et ta jääks niiske ruumi põradaga samasse tasapinda või oleks sellest kõrgemal. Puitkarkassivöö isoleeritakse põrandakonstruktsioonist bituumenlindiga. Kraanikausside, kappide, segistite ja muude raskete esemete seintele kinnitamiseks paigaldatakse kipsplaatide taha spetsiaalsed toed või kinnitused. Vee kapillaarse absorptsiooni vältimiseks jäetakse kipsplaatide ja põranda konstruktsiooni vahele 10 mm laiune vahe. Kõik nurkliidesed, kipsplaatide vuugid, juhtmete- ning torude läbiviigud tihendatakse ning kõik seina- ja põrandapinnad isoleeritakse veetõkkemassiga vastavalt veetõkkesüsteemide tootjate juhistele.

Vannituba 5

Niiskete ruumide põrandakalded peavad olema vähemalt 1 : 100 äravoolutrapi suunaliselt. Korterite ning eramajade vannitubades tuleb kasutada sundventilatsiooni väljatõmbega min. 15 l/s.

Vannituba 6