Kontakt
 
Kontakt
Võtke meiega ühendust

Sa oled siin

Tehnilise informatsiooni ja kalkulaatorite kasutamine

Siduv vastutus

Tehnilise informatsiooni kasutusõigused

Meie lehel esitatud jooniste kasutamine ning paljundamine on lubatud ainult Saint-Gobain Ehitustooted AS koostööpartneritele ja tingimusel, et nende kopeerimisel viidatakse algallikale. Saint-Gobain Ehitustooted AS esindajaga konsulteerimata ei ole muudatuste tegemine konstruktsiooni- ja tööjoonistes lubatud.

gyproc.ee lehel esitatud konstruktsioonid, sõlmlahendused, joonised ja tööoperatsioonide kirjeldused on üldistava ja soovitusliku iseloomuga ning mõeldud arhitekti ja ehitaja töö hõlbustamiseks. Vastutus igasse konkreetsesse hoonesse sobivate konstruktsioonide ja lahenduste valiku eest sõltuvalt selle eripärast ning kasutusotstarbest lasub täielikult arhitektil.

Saint-Gobain Ehitustooted AS garanteerib joonistel näidatud konstruktsioonide toimivuse ja nende tehnilised näitajad üksnes juhul, kui nende ehitamisel on kasutatud ainult ja eranditult joonistes näidatud materjale ning nad on ehitatud vastavalt Saint-Gobain Ehitustooted AS nõutud tingimustel ja viisil.

Saint-Gobain Ehitustooted AS ei võta endale vastutust arhitekti tehtud otsuste ega ehitaja teostatud tööde kvaliteedi eest.
Kui siin sisalduv tehniline informatsioon ei ole kasutajale üheselt mõistetav ja tekitab küsimusi, palume konsulteerida Saint-Gobain Ehitustooted AS esindajatega enne projekteerimise alustamist või tööoperatsioonide läbiviimist.

 

Kalkulaatorite kasutamine

gyproc.ee lehel olevate materjalikalkulaatorite kasutamine on lubatud Saint-Gobain Ehitustooted AS koostööpartneritele. Kalkulaatorite arvutatud kogused on orienteeruvad ja illustreeriva iseloomuga. Need ei arvesta kindla objekti spetsiifiliste vajadustega ega materjali kadudega paigaldamisel.

Kalkulaatorite abil saadud tulemus iseloomustab vajalike materjalide kulupõhimõtet ega ole Saint-Gobain Ehitustooted AS-ile kuidagi siduv.