Hero Image
Image
Gyproc
1 min

Enne paigaldamist

Ladustamine

Kipsplaadid ladustatakse tasasel alusel max 600 mm vahedega alustugedel. Plaat peab olema kaitstud otsese niiskuse mõju eest. Juhul kui plaadid on lattu saabudes niisked, tuleb alustoed paigutada vahedega, mis välistaks plaatide deformeerumise kuivamise käigus. Ladustamispaik peab olema korralikult ventileeritav.

Kipsplaat ei kahjustu lühiajaliste sademete tagajärjel. Hallituse tekkimise vältimiseks tuleb märgunud plaatidel lasta kuivada. Selleks peab nende ümbruses olema tagatud piisav õhuringlus. Plaadid tuleb ladustada võimalikult tasasel alusel ja alustugedel, vältimaks plaatide otsest kokkupuudet pinnase või taimestikuga.

Pakk laos

Plaadid tuleb katta vett mitteläbilaskva kile või presendiga. Õhu ringlemise tagamiseks ei tohi kate ulatuda pinnaseni ja kipsplaatide ning katte vahele peavad olema paigaldatud distantslatid.

Teisaldamine

Kipsplaate kandes tuleb neid hoida vertikaalselt. Mugav on kasutada spetsiaalseid kandekäepidemeid.

Plaate ei tohi lohistada üle teineteise ega toetada nurgale.

Gyproc plaadi kandmine

Töötlemine

Kipsplaate töödeldakse siledal ja tasasel alusel. Mõõdud kantakse plaadile ja terava noaga lõigatakse läbi plaadi esikülje kartong. Lõikamisel risti plaati on mugav kasutada T-joonlauda. Nii rist- kui pikisuunalisi lõikeid vajavate tööoperatsioonide korral tehakse esmalt lühem lõige saega ning seejärel pikem lõige noaga.

Gyproc plaadi töötlemine

Plaat murtakse...

Gyproc plaadi murdmine

... ning lõigatakse läbi plaadi tagakülje kartong.

Gyproc plaadi murdmine

Vajadusel tasandatakse spetsiaalse kipsiraspli abil. Vajalike avauste lõikamiseks kasutatakse peenehambalist saagi või spetsiaalset augulõikurit.

Avade lõikamine