1 minute min

Gyproc konstruktsioonide viimistlemine

Posted on 15.04.2021 - updated on: 17.03.2022

Viimistletavad pinnad peavad olema jäigad, kuivad ja tolmuvabad. Viimistletavad ruumid peavad olema eelnevalt hästi ventileeritud, min temperatuur vähemalt +10°C töödele eelneva kahe nädala vältel. Kipsplaatide viimistlemiseks soovitame Gyproc ProMix MEGA JF või Gyproc ProMix Finish pahtleid. Kipsplaadi vuukide viimistlemiseks kasutatakse ainult spetsiaalset pabervuugilinti, mis kinnitatakse vuukidele pahtli abil. 

1. Pahtli kandmine vuuki

Kipsplaatide vuugid pahteldatakse ja teibitakse korraga. Vuuki kantakse pahtel.

 

2. Vuugilindi paigaldamine

Värskesse pahtlisse surutakse pabervuugilint G 93. Kvaliteetse lõpptulemuse saavutamiseks kasutatakse ainult spetsiaalset pabervuugilinti. Isekleepuvate võrk-fiiberteipide kasutamine vuukide tugevdamiseks ei ole aktsepteeritav.

3. Tasandamine

Pahtlisse surutud teip kaetakse omakorda pahtliga ja tasandatakse ca 200 mm laiuselt kummalegi poole vuuki.

Gyproc saab garanteerida kipsplaat-konstruktsiooni vuukide tehnilise toimivuse ning visuaalse korrektsuse ainult juhul, kui on kasutatud Gyproc´i vuugilinti ning ProMix MEGA JF või Gyproc ProMix Finish pahtleid.

4. Sisenurkade viimistlemine

Teibitakse ja pahteldatakse ka kõik nurkliited.

5. Välisnurkade viimistlemine

Välisnurkade kaitseks mehhaanilistelt vigastustelt kasutatakse tugevdusliistu HS-29, Gyproc AquaBead või Gyproc UltraFlex nailon nurgateipi.

6. Seina pinna viimistlemine

Pahteldatakse ka kõik kruvipead ning tasandatakse plaatide mehhaanilised vigastused. Kõrget viimistluskvaliteeti nõudvates ruumides on soovitav kasutada kipsplaatpindade lauspahteldust, mis teostatakse Gyproc ProMix Roll F viimistluspahtliga. Pahteldatud pinnad lihvitakse peene (100-120) liivapaberiga ja viimistletakse.