2 minutes min

Kipslagede paigaldamine

Posted on 12.04.2021 - updated on: 17.03.2022

 

  

Määrake ehitatava lae kõrgus ning kinnitage servaliistud. (Näiteks Gyproc GK-C või H 50/50). Seejärel paigaldage laekarkass vastavalt karkassitootja juhistele. Lae võib ehitada nii puit-, kui metallkarkassile. Karkass võib olla nii ühe- kui kahetasapinnaline. Peakandjate samm on max 1200 mm. Abikandjate samm max 400 mm. Riputite samm ning hulk sõltub kasutatavate kipsplaatide margist ja kipsplaatide kihtide arvust. Samuti tuleb arvestada kasutatavate valgustite, ning muude lakke jäävate kommunikatsioonide kaaluga. Riputite kinnitamine aluskonstruktsioonile naelapüstoliga ei ole soovitatav. Riputite kinnitamine plasttüüblitega on keelatud.

Karkass-vahelae konstruktsioonides on sammuhelipidavuse parandamiseks soovitav abikandjatena kasutada Gyproc akustilist profiili AP 25.

Ideaalselt sileda lõpptulemuse saavutamiseks on soovitatav lae ehitamiseks kasutada neljast servast õhendatud Gyproc 4PRO kipsplaate. Kui kasutatakse siiski kipsplaate, mille lühemad servad on lõigatud, tuleb need enne viimistlemist faasida Gyproc faasihöövli abil. Kõik vuugid teibitakse Gyproc G 93 pabervuugilindiga ja pahteldatakse. Lagede viimistlemisel on soovitav kasutada lae lauspahteldust.

Soovitatav on kinnitada kipsplaadid risti karkassiga nii, et plaatide lühemad servad toetuksid abikandjatele. Kui kipsplaadid on õhendatud servadega, ei ole vaja nende vuuke enam eraldi toestada.

Plaatide lühemad küljed paigaldage nihkega nii, et ei moodustuks pikki ristvuuke.

Mitme plaadikihiga konstruktsioonis peavad omavahelises nihkes olema nii plaatide pikad, kui ka lühikesed vuugid. Esimene plaadikiht kinnitage min 25 mm pikkuste kruvidega. Teine plaadikiht olenevalt kipsplaadi margist ja karkassitüübist 38 mm, või 51 mm pikkuste kruvidega.

Ideaalselt sileda lõpptulemuse saavutamiseks on soovitame lae ehitamiseks kasutada neljast servast õhendatud Gyproc 4PRO kipsplaate. Kui kasutate siiski kipsplaate, mille lühemad servad on lõigatud, tuleb need enne viimistlemist faasida Gyproc faasihöövli abil. Kõik vuugid teipige Gyproc G 93 pabervuugilindiga ja seejärel pahteldage. Lagede viimistlemisel on soovitav kasutada lae lauspahteldust.