Hero Image
Image
keskkond
2 min

Kipsplaadi elukaar ja keskkond

Posted on 08.12.2020 - updated on: 15.06.2021

Kipsplaadi tooraine

Gyproc kipsplaadid on valmistatud taaskasutatavast looduslikust kipsist, kartongist, veest ja vähesest kogusest lisaainetest. Kipsi saadakse vastava kivimi kaevandamisel ja töötlemisel ning meie kasutatav kartong valmistatakse vanapaberist. Muud tootmisel kasutatavad toorained on näiteks tärklis, vaht ja klaaskiud.

Uute Gyproci plaatide valmistamisel võib segule lisada ka taaskasutatavat kipsi. Puhta taaskasutatava kipsi lisamine ei kahjusta toodetava plaadi omadusi ja samal ajal aitab säästa loodusvarasid.

Valides õige kipsplaadi, kulutad vähem loodusvarasid

Valides kergkonstruktsiooniga kipsplaadist seina, kulutate loodusvarasid selgelt vähem kui monoliitseid seinakonstruktsioone kasutades. Kui võrrelda ühte ruutmeetrit kergkonstruktsiooniga kipsplaadist vaheseina monoliit- vaheseina konstruktsiooniga, hoiate kokku:

  • 45% süsinikdioksiidi
  • 9% primaarenergiat
  •  42% materjali massilt
  •  63% vett

Valiku mõju muutub veelgi selgemaks, kui võrrelda massiivset traditsioonilistel meetoditel valmistatud hoonet kergete kipsplaatidest tarinditega hoonega.

Ehitades maja, milles on 10 000 m2 kergkonstruktsiooniga vaheseina, säästetakse:

  • 13 ümbermaailmareisi autoga (527 340 km, auto CO2-heide 110 000)
  • 60 elevandi kaalu võrra (242 000 kg) materjali, mis tuleb paigaldada ja kasutusea lõppemisel lammutada
  • 950 m3 vett
  • 2670 inimese 24 tunni jooksul tarbitavas koguses elektrit (158 GJ)

Selles võrdluses on arvestatud toodete valmistamist ja paigaldust, kaasa arvatud tooraine hankimine ja tehasesse toimetamine, tootmine ning toodete paigaldus tööobjektil. Eelnimetatud arvud ei hõlma transporti tööobjektile, kasutusaega ega kasutusest kõrvaldamist.

Tootmine

Paljusid Gyproc plaate toodetakse Kirkonummi tehases. Kipsplaatide valmistamine on keskkonnasõbralik: ühe ruutmeetri kipsplaadi valmistamisel emiteeritakse 1,93 kg süsinikdioksiidi. Võrdlusena olgu toodud, et ühe paari teksaste valmistamine tekitab 5,51 kg ja ühe kilo loomaliha tootmine 18 kg süsinikdioksiidi.

Transport

Piirkondlik tootmine tagab lühikesed veoteed tehasest tööobjektidele.  Veokid laaditakse optimaalselt, nii et need väljuvad tehasest alati täiskoormaga. Ka tooraine transport on optimaalne: näiteks toorkipsi vedu merd mööda on maanteeveoga võrreldes märksa keskkonnasõbralikum.

Paigaldus

Kipsplaadi kasutamine kivipõhiste ehitusmaterjalide asemel tekitab vähem jäätmeid ning annab kokkuhoidu vedudel, tõstetöödel ja materjalivajaduses. Toote kergus muudab paigaldaja töö lihtsamaks ja kergemaks.

Kasutamine

Gyproc kipsplaadid taluvad hästi hoonele suunatud koormust ja neid on lihtne parandada. Kogu hoone elukaare ajal pakuvad nad mugavust elanikele ja teistele hoone kasutajatele.

Taaskasutus

Puhaste taaskasutatavate kipsplaadijäätmete kogumine on aastate jooksul tänu koostööpartneritele ning tihedale koostööle majatehaste ja klientidega tublisti paranenud. See aitab hoida kokku jäätmekulu ja säästa loodusvarasid. Puhaste kipsplaadijääkide tagastamine meie Kirkonummi tehasesse on osa ehitusettevõtete keskkonnahaldusest ja aitab säästa jäätmekulu. Gyproc plaatide taaskasutus säästab loodusvarasid.