1 minute min

Pööningute väljaehitamine

Posted on 13.04.2021 - updated on: 17.03.2022

1. Distantsliistu paigaldus

Kinnita olemasolevatele sarikatele distantsliistud nii, et paigaldatava GTS 9 Tuuletõkkeplaadi ja olemasoleva katusekatte vahele jääks ca 25 mm õhuvahe.

2. Tuuletõkkeplaadi paigaldus

Võimalusel kinnita GTS 9 Tuuletõkkeplaat otse pööningukorruse karkassile. Kõik tuuletõkkeplaadi vuugid tihendatakse spetsiaalse Gyproc GTS tihendusteibiga.

 

 

3. Abikarkassi ja mineraalvilla paigaldus

Vajadusel kinnita olemasolevatele sarikatele abikarkass nii, et tekkivasse karkassiruumi oleks võimalik paigaldada min 200 mm paksune mineraalvill (näiteks ISOVER STANDARD). Mineraalvilla paigaldamisel jälgi, et karkassiruumi ei jääks tühikuid ning isolatsioonimaterjal ei oleks liigselt kokku pressitud.
 

    

4. Aurutõke

Paigalda ISOVER Vario® Xtra aurutõke (min 100 mm ülekattega) ning tihenda kõik vuugid ja läbiviigud.  

  
 

5. Abikarkass

Kui olemasolevad sarikad ja talad vajavad rihtimist või nende omavaheline samm on suurem kui 400 mm, paigalda abikarkass (sammuga 400 mm).
 

  

6. Kipsplaatide paigaldus

Paigalda Gyproc kipsplaadid. Plaatide paigaldamist alusta pööningukorruse laest.

    

7. Viimistlus

Paigalda vajalikud kommunikatsioonid, ning viimistle vastavalt Gyproc´i viimistlusjuhenditele.