Air quality estionian
Fire safety
Inovative
Thermal insulation
3 minutes min

Privaatsuspõhimõtted ja kasutustingimused

Posted on 21.01.2021 - updated on: 15.06.2021

Privaatsuspõhimõtted

Saint-Gobain Eesti AS/Gyproc (edaspidi Gyproc) kogub ja kasutab ainult selliste isikute isikuandmeid, kes suhtlevad meiega kliendi/tarnijana, samuti meie veebilehe kaudu. Enesestmõistetavalt on meile ülitähtis, et meie kogutud isikuandmed on kaitstud kõrvaliste isikute kätte sattumise ja kuritarvitamise eest. Siinsed privaatsuspõhimõtted käsitlevad teie isikuandmete kogumist ja töötlemist meie juures ning kirjeldavad teie õigusi registreeritud andmesubjektina.

Meie kontaktandmed

Saint-Gobain Eesti AS, reg. kood 10080431, aadress Peterburi tee 75, 13816, on isikuandmete vastutav töötleja.

Andmekaitse küsimustes pöörduge meie poole aadressil DPO.EE@saint-gobain.com

Andmekaitse seaduse järgi on teil õigus pöörduda isikuandmete töötlemise kaebustega andmekaitse inspektsiooni poole (www.aki.ee).

Kasutustingimused

Tervik koosneb üksikasjadest

Juba projekteerimisjärgus on oluline valida selline tehnoloogia ja sellised üksikasjalikud lahendused, mis on kohandatud tellija nõudmistele ja ootustele. Siin on suur abi Saint-Gobain Gyproci veebilehtedest ja dokumentidest, kuid seejuures tuleks arvestada ka järgmist.

Saint-Gobain Gyproc viitab oma tehnilistes andmetes alati kogu tootmisahelale alates üksiktootest kuni valmis hooneosa/funktsioonini. Saint-Gobain Gyproc arendab pidevalt uusi ehitustehnikarakendusi, mida tutvustatakse tema veebilehtedel ja dokumentides. Iga üksikasja taga on põhjalik arendustöö ja korralikult dokumenteeritud toimivuskontroll.

Tehnilises teabes arendatakse ja kontrollitakse alati tervikut, s.t selles sisalduvaid detaile kõikide nende komponentidega. Sellepärast ei saa ühegi terviklahenduse korral viidata Saint-Gobain Gyproci lahendusele, kui kõik selles tegelikult kasutatud komponendid ei ole Saint-Gobain Gyproci soovitatud tooted.

Vastutav väljaandja

Aadressil gyproc.ee avaneva veebilehe otstarve on anda teavet Saint-Gobain Eesti AS, Gyproci tegevuse kohta.

Selle veebilehe väljaandja:
Saint-Gobain Eesti AS, Gyproc
Aadress: Peterburi tee 75, 13816 Tallinn
Tel 620 9510
Registrikood 10080431

Vastutus

Saint-Gobain Gyproc, selle veebilehe omanik, teeb alati kõik endast oleneva tagamaks, et sellel veebilehel avaldatav teave on usaldusväärne ja kättesaadav.

Saint-Gobain Gyproc jätab endale õiguse igal ajal muuta või parandada veebilehel avaldatava teabe sisu ilma ette teatamata.

Saint-Gobain Gyproc ei vastuta selle eest, kui edastatavas teabes esineb vigu või puudusi või kui veebilehel ja siin viidatavatel veebikülgedel tekib tehnilisi probleeme, ega nendel veebilehtedel avaldatava teabe erinevate tõlgenduste või nende kasutamisega kaasnevate tagajärgede eest.

Üldisemalt väljendades ei vastuta Saint-Gobain Gyproc sellise otsese või kaudse kahju eest – olenemata selle põhjustest, päritolust, liigist või tagajärgedest –, mis võib olla tingitud juurdepääsust või selle puudumisest sellele veebilehele või selle veebilehe kasutamisest ja/või ükskõik millise otseselt või kaudselt sellelt veebilehelt pärineva usaldusväärseks hinnatud teabe kasutamisest.

Immateriaalsed õigused

Et hõlbustada esitatud tehniliste lahenduste levitamist ja käsitlemist, annab Saint-Gobain Eesti AS, Gyproc (edaspidi Gyproc) oma klientidele loa paljundada tekste, pilte ja jooniseid tingimusel, et nende algallikale on viidatud. Paljundatavad tekstid, pildid ja joonised peavad seejuures olema esitatud terviklikult ning muudatusteta.

Sellel veebilehel avaldatud andmed ja üksikasjad on eeldatavalt korrektsed, kuid seda eeldust ei saa käsitleda tagatisena, millega kaasneb Gyproci vastutus.

Kõik selle kodulehe sisu õigused kuuluvad Gyprocile.

Gyproc jätab endale õiguse muuta kõiki oma digiplatvorme, sh seda kodulehte.

Kui Gyproc avaldab linke teistele kodulehtedele, ei vastuta ta kunagi nende kodulehtede kasutamise ega nendel avaldatud sisu eest.

Gyproc.ee on Eestis avaldatud koduleht ja sellele kohaldatakse Eesti seadusi.