1 minute min

Soojustamine (välispiirded)

Posted on 11.03.2022 - updated on: 11.03.2022

Soojustuse ja aurutõkke paigalduse juhis samm-sammult.

1. Karkassiruumi täitmine villaga

  • Välisseina karkassiruum täidetakse villaga.
  • Pehme soojustuse laius peab jääma karkassi vahest ligikaudu 15 mm võrra suurem, siis liibub vill tihedalt konstruktsiooni vastu, välistades ohtlike õhukanalite tekke.
  • Samuti tuleb jälgida, et villa paigaldamisel ei jääks nurkadesse ning servadesse tühikuid.

 

 

2. Aurutõkkekile paigaldus

  • Karkassile kinnitatakse ISOVER VARIO Duplex aurutõkkekile, mis paigaldatakse teineteise suhtes 10 cm ülekattega.
  • Ühenduskohad tihendatakse VARIO KB3 teibiga.

3. Läbiviikude tihendamine

  • Tihendatakse ka kõik kaablite ja torude läbiviigud.
  • Väiksemad läbiviigud tihendatakse VARIO KB3 teibiga.
  • Suuremate läbiviikude jaoks kasutatakse spetsiaalseid VARIO läbiviigutihendeid.
  • Detailne info ja paigaldusjuhised on leitavad Isoveri kodulehelt

 

4. Kipsplaatide paigaldus 1-2 kihis

5. Installatsioonitööd

 Võimalike installatsioonitööde tegemise käigus tuleb hoolikalt jälgida, et aurutõke ei saaks kahjustada.