1 minute min

Tuuletõkkeplaatide paigaldamine

Posted on 11.03.2022 - updated on: 08.04.2024

Gyproc GTS 9 tuuletõkkeplaadi samm-sammult paigaldusjuhis.

Vastavalt Soome VTT sertifikaadile YM234/6221 saab Gyproc GTS 9 tuuletõkkeplaate arvestada hooneid jäigastava elemendina.

1. Karkassile kinnitamine

Üldjuhul kinnitatakse GTS 9 tuuletõkkeplaadid otse hoone karkassile. Vuukide alla jäävate karkassipostide min laius on puitkarkassil 45 mm ja teraskarkassil 35 mm.

 

2. Tuuletõkkeplaatide kinnitamine

  • GTS 9 tuuletõkkeplaatide kinnitamiseks kasutatakse kuumtsingitud laiapealisi naelu min mõõduga 35 x 2,5 mm, või Gyproc Quick QU 29, QU 41 kruvisid. Naelte/kruvide pead peavad kinnitamisel jääma plaadipinnale pinnakartongi rikkumata.
  • Plaadi alumise serva ja vundamendikonstruktsiooni vahele jäetakse 10-20 mm vahe. Vahe on vajalik vee kapillaarse absorptsiooni takistamiseks. Samas peab konstruktsioon jääma õhutihedaks.

3. Avad ja läbiviigud

 Kõik vajalikud avad lõigatakse plaati alles peale nende kinnitamist. Võimalikud läbiviigud tehakse vahetult enne fassaadikatte paigaldamist.

      

3. Tihendamine

  • Seoses üha kasvavate hoonete välispiirete õhutihedusnõuetega tuleb kõik tuuletõkkeplaatide vuugid tihendada.
  • Tihendamiseks kasutatakse Gyproc GTS tihendusteipi. 60 mm laiuse teibiga tihendatakse kõik tasapinnalised vertikaalvuugid.
  • Konstruktsiooninurkade ja tasapinnaliste horisontaalvuukide tihendamiseks kasutatakse 100 mm laiust teipi.
  • Teipide paigaldamist alustatakse konstruktsiooni alumisest servast ja liigutakse ülespoole.
  • Teibid kleebitakse 50 mm ülekattega.
  • Teipidega tihendatakse kõik konstruktsioonides olevad avad.