Hero Image
Image
Gyproc
3 minutes min

Kipsplaatide korrashoid, hooldus ja parandamine

Kipsplaatidest sein on vastupidav, kuid parima vormi ja välimuse tagamiseks vajab seegi pisut hooldust ja hoolitsust. 

Sellest rubriigist leiate juhiseid kipsplaadi aukude paikamiseks, pinnaparanduste tegemiseks ning plaatide ja ruumide hooldamiseks. Neid juhiseid järgides saab kipsplaatidest seina kasutusiga pikendada ja seina välimuse justkui uuena hoida.

Kipsplaatseina hooldus ja puhastamine

 • Eemaldage tolmu olenevalt pinnatöötlusest kas tolmuimeja, tolmuharja või niiske käsnaga.
 • Pesemine (niiskuskindla pinnakatte korral) on lubatud niiske käsna ja nõrgatoimelise üldpuhastusainega.

Uus pinnakate

 • Värvida tuleb värvi tootja juhiste järgi.
 • Uue tapeedi paigaldamisel tuleb esmalt kindlaks teha vana tapeedi tüüp ja selle eemaldatavus kipsplaadilt. Tapeedi eemaldamiseks on mitmesuguseid võimalusi, kuid alati tuleb olla ettevaatlik, et kipsplaati kattev kartongikiht lahti ei tuleks. Mõnikord võib olla lihtsam vana tapeet enne uue tapeedi paigaldamist üle pahteldada.
 • Vana tapeedi värvimine on otstarbekas vaid juhul, kui vana tapeet on korralikult aluspinna küljes kinni. Vana tapeedi võib enne värvimist ka üle pahteldada. Selleks saab kasutada tooteid Gyproc ProMix.

Kipsplaatseina parandamine

Mõnikord tabab Gyproci plaatidest seinu sedavõrd tugev löök, et kipsplaat murdub või sellesse tekib auk. Teatud juhtudel võib olla vaja vana harukarbi ava kinni panna. Õnneks on Gyproci toodete abil kipsplaadi paikamine lihtne ja kiire. 

Pinnakahjustused, väiksemad augud ja kinnitustarvikute jäljed saab katta Gyproc Remondiplaastrite ja Gyproci valmispahtlite abil. Suuremad augud tuleb parandada kipsplaadi tüki abil või kogu kipsplaat välja vahetada. Gyproc AquaBead nurgakaitsed on hea lahendus nurkades tekkinud ebatasasuste ja pragude parandamisel.

Gyproc Remondiplaaster - lihtne vahend kipsseinte vigastuste parandamiseks

Niiskusoht märgades ruumides

Isegi kui märgade ruumide konstruktsioonid on tehtud hoolikalt juhiseid järgides, tuleks selliste ruumide puhul alati täita teatud juhiseid ja neid hooldada, et konstruktsioonid, olgu need kivi- või plaatkattega, püsiks võimalikult kaua korras.

 • Kuivatage veepritsmed nii põrandalt kui ka seintelt kohe kasutamise järel nt pika varrega kuivataja abi.
 • Kontrollige kord kuus visuaalselt üle kõik pinnamaterjalid, nende vuugid ja eriti nurgad. Veenduge, et vuugid ei ole pragunenud ega tumenenud. Parandage leitud vead.
 • Veenduge, et veeseadmed ei leki. Hoidke pesumasina kraan suletuna, kui te masinat ei kasuta.
 • Hoolitsege piisava kompenseeriva õhu juhtimise eest märgadesse ruumidesse.
 • Kui vannitoas on sundventilatsioon ja selle võimsust saab reguleerida, pange äratõmme duši all või saunas käimise järel suuremale võimsusele, kuni ruum on kuiv.Puhastage ventilatsiooniavasid vähemalt kaks korda aastas. Kontrollige samal ajal ka kanalite puhtust ja vajaduse korral puhastage neid.
 • Eluruumides ei soovitata kuivatada pesu ega kasutada eraldi niisutusseadmeid. Kui pesu tuleb ajutiselt kuivatada märgruumis, tõhustage ventilatsiooni ja kütet, et eemaldada üleliigne niiskus.
 • Pesu ei või sellisel juhul riputada seinakonstruktsioonidele, sest õhk ei saa siis mööda seinu liikuda. Tõhus tsentrifuugimine aitab väljutada üleliigse vee ja niiskuse.
 • Puhastage põrandatrappe ja valamute haisulukke piisavalt tihti.

Renoveerimine ja heliisolatsiooni parandamine

Renoveerimisel on oluline kasutada energiatõhusaid, hästi heli isoleerivaid ja tuleohutuid lahendusi. Hoonete kasutusotstarbe muutmisel tuleb arvesse võtta paljusid asjaolusid ja muu hulgas tõuseb olulisena päevakorda heliisolatsiooni-, välispiiretes soojustuse parandamine.