Hero Image
Image
Põrandad
1 minute min

Põrandate paigaldamine

Posted on 12.04.2021 - updated on: 17.03.2022

GL 15 põrandaplaat

Gyproc-põrandaplaat on mõeldud kasutamiseks põranda- ja vahelaekonstruktsioonides ning vanade põrandate renoveerimiseks. Gyproc põrand talub hästi nii suuri üldraskusi kui ka punktkoormusi. Kipsplaat ei sütti ega soodusta tule levikut, mistõttu selle abil saab parandada ka hoonete tulepüsivust.

 

Põrand koosneb 2 kihist Gyproc GL 15 põrandaplaadist, mis on teineteise külge kinnitatud segu või liimiga. Gyproc põranda võib ehitada nii puitkonstruktsioonile kui terastaladele. Põrandatalade ristlõike määrab projekteerija. Talade omavaheliseks kauguseks on maksimaalselt 600 mm. Põrandataladega risti kinnitatakse harvlaudis sammuga 300 mm. Laudis kinnitatakse taladele kruvidega. Põrandatalade vaheline ruum täidetakse pehme mineraalvillaga vähemalt 50% ulatuses.


Esimene plaadikiht kinnitatakse risti harvlaudisega. Teine plaadikiht asetatakse esimese kihi suhtes nihkega. Plaadid kleebitakse teineteise külge (segu või liimiga kaetakse kogu plaadi pind) ning kinnitatakse pikkade TR 48 kruvidega harvlaudisele.

Vana põranda renoveerimiseks kasutatakse vastavalt vajadusele kas ühte või kahte plaadikihti.

Gyproc-põrandakonstruktsioon sobib kasutamiseks ka niisketes ruumides.