2 minutes min

Välispiirded

Posted on 12.04.2021 - updated on: 17.03.2022

Gyproc GTS 9 tuuletõkkeplaadiga välissein

Gyproc GTS 9 tuuletõkkeplaat on valmistatud looduslikust kipsimassist, mida katab tugev kartong. Ilmastikukindluse tagamiseks on nii kipsimass kui pinnakattekartong töödeldud silikoonsete ainetega.

Gyproc GTS 9 tuuletõkkeplaadiga välissein

Kuna välisseina paigaldatud soojusisolatsioon peab töötama efektiivselt, tuleb konstruktsioon ehitada võimalikult õhutihe. Kõikvõimalikud augud, tuulekotid ja õhuringluskanalid nõrgendavad tunduvalt seina soojusisolatsiooniomadusi. Küll aga peab välissein olema ehitatud nii, et sinna kogunev niiskus pääseks konstruktsioonist välja. Kuna GTS 9 tuuletõkkeplaat on jäik ja samal ajal piisavalt veeauru läbilaskev, siis vastab ta ideaalselt mõlemale eeltoodud nõudmisele. GTS 9 plaat ei tursu ega tõmbu kokku ja seetõttu ei teki ka aja jooksul konstruktsiooni pragusid. Samuti ei sulge ta õigesti paigaldatuna hoone põhikonstruktsiooni ja fassaadikatte vahele jäävat tuulutusvahet. Gyproc GTS 9 Tuuletõkkeplaatidest ehitatud väisseinakonstruktsiooni võib jätta ilma fassaadikatteta kuni kolmeks kuuks. Soodsate ilmastikuolude korral ka kauemaks. Gyproc GTS 9 Tuuletõkkeplaat ei kahjustu lühiajaliste sademete tagajärjel, kui on tagatud plaatide hilisem kuivamine.

Gyproc-kipsplaate võib kasutada puitkarkasshoonete karkassi jäigastava materjalina. Kuna GTS 9 plaadiga konstruktsioon on tihe ning plaadi kaal võrreldes paljude teiste tuuletõkkeplaatidega suurem, siis isoleerib selline välissein paremini ka väljastpoolt tulevat müra.

Välisseina konstruktsioon kus tuuletõkkena on kasutatud GTS 9 plaati, sisemise plaadina GN 13 või GEK 13 plaati, vastab REI 30 ja REI 60 tulepüsivusnõuetele.